팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

CÔNG TY
THÔNG ĐIỆP CỦA CEO
SEMYEONG ENG
Thông điệp CEO

Công ty cổ phần Semyeong Eng là nhà sản xuất chuyên dụng về xe cứu hỏa và xe cứu hộ cứu nạn.

Công ty cổ phần Semyeong Eng là một nhà sản xuất chuyên nghiệp về xe cứu hỏa và xe cứu hộ để cứu nạn đám cháy, thảm họa. Công ty sở hữu trình độ công nghệ quốc tế về các sản phẩm nhờ nghiên cứu phát triển không ngừng.
Ngoài ra, chúng tôi đã được thị trường thế giới công nhận nhờ hiệu suất vượt trội và chất lượng tuyệt vời. Xe cứu hỏa do chúng tôi sản xuất có tính năng vượt trội so với các sản phẩm cùng loại trên thế giới. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để tạo ra các sản phẩm cho mọi người sử dụng để cứu hộ ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Rất mong được sự quan tâm và giúp đỡ của quý vị. Trân trọng cảm ơn.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEMYEONG.

CEO. CHAE KWANBYEONG